För ett friskare inneklimat
  • Naturlig luftrening med jonisering
  • Tar bort dålig lukt
  • Renar från luftföroreningar och bakterier
  • Ger friskt inneklimat för ökad trivsel och hälsa
Produkter

0-15 ppb

10-40 ppb

30-70 ppb

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen?...

Kostnadseffektivt och miljösmart

EKOions joniseringsutrustning gör det möjlighet att cirkulera och jonisera befintlig...

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet...

Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans...

Joniserad luft mot depression

Höga koncentrationer av negativa joner får vinterdeprimerade att må bättre.