Barn behöver bättre inomhusluft

När det gäller utomhusluften finns ett EU-baserat regelverk där Naturvårdsverket ansvarar för kontrollen av luftkvaliteten. Nu höjs allt fler röster för att det behövs ett mer omfattande regelverk även för inomhusmiljön, inte minst för våra barns skull.

Arbetsmiljöverket förbereder en stor granskning av förskolans arbetsmiljö, och hösten 2019 drar de första inspektionerna i gång. Förutom bekymmer som ergonomi, buller och psykisk stress, så kommer inspektionerna också att kunna upptäcka problem som dålig luft och bristande ventilation. Och det är på tiden, om man ska tro en debattartikel i Läkartidningen, skriven av en lång rad av läkare, sjuksköterskor och forskare.

I artikeln poängteras att barn är särskilt känsliga för luftföroreningar, och att dålig inomhusluft kan vara en stor bov i dramat på de förskolor där sjukfrånvaron bland barnen är extra hög. Artikelförfattarna skriver att barns kognitiva utveckling hämmas av innerstadsluftens ultrafina partiklar. Inomhusluften är oftast mer partikelbelastad än utomhusluften på grund av aktiviteten i rummet och eftersom de mycket små partiklarna, från framför allt trafikavgaser, tar sig in överallt.

Större barngrupper leder också till högre halter av luftburna virus, samtidigt som barnets immunsystem måste hantera alla andra luftburna föroreningar. En överbelastning som riskerar att försämra kroppens förmåga att stå emot smittor, menar författarna.

Här kan du läsa hela artikeln från Läkartidningen

Hur kan luften som vi andas göra oss sjuka?

Vad är det i luften som kan göra oss sjuka? Den frågan har många svar. Från det självklara...

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen?...

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet...