Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö och påverkar vår hälsa.

Med inomhusklimat menas ofta hur kallt eller varmt det är inomhus, men beror också på sådant som temperatur, luftfuktighet, luftföroreningar och ventilation.


Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Idag vet vi att temperaturer över 26 grader kan bidra till både trötthet och koncentrationssvårigheter, att luftdrag uppfattas som allmän kyla, att luftföroreningar påverkar andningsvägar, ögon, hud och inre organ.

Läs mer hos Arbetsmiljöupplysningen om vikten av bra inomhusklimat för arbetsmiljön


Arbetseffektivitet

Enligt Svensk Ventilation bidrar ett bra inneklimat till effektivitet och produktivitet vilket ger en positiv påverkan på lönsamheten. Idag vet vi att om inomhustemperaturen avviker från den önskade med 5 grader, minskar arbetseffektiviteten med 30% och skaderisken ökar med 10%. Ren och rätt tempererad luft är väl värd investeringen.

Branschorganisationen Svensk Ventilation beskriver vikten av ett bra inneklimat på våra arbetsplatser


Hur frisk är friskluften vi tar in?

Har ditt företag arbetslokaler i stadsmiljö kan ni räkna med att en hel del luftföroreningar förs in utifrån via ventilationssystemen. En del av dessa filtreras givetvis bort, medan andra föroreningar är för små för att fångas upp av filtren. Här kommer EKOion joniseringsprodukter in i bilden. Med dessa får ni istället renande inomhusluft eftersom de mikroskopiska förorenande partiklarna oskadliggörs genom modern jonisering, där vi härmar naturen och får renande luft inomhus, helt utan att det bildas ozon.

Barn behöver bättre inomhusluft

När det gäller utomhusluften finns ett EU-baserat regelverk där Naturvårdsverket ansvarar...

Joniserad luft mot depression

Höga koncentrationer av negativa joner får vinterdeprimerade att må bättre.

Luft och ventilation enligt Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skriver bland annat att bra ventilation behövs för att föra bort...

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet...