Hur kan luften som vi andas göra oss sjuka?

Vad är det i luften som kan göra oss sjuka? Den frågan har många svar. Från det självklara att vi kan bli smittade av luftburna virus, till det mer komplexa; att små partiklar kan ta sig in i vår kropp och orsaka mängder av kroniska sjukdomar.

Låt oss börja med det självklara. Om din kollega nyser rakt ut under sammanträdet är det ganska enkelt att förstå att du kan bli sjuk genom att du andas in luft som innehåller en massa förkylningsvirus. Våren 2019 kunde vi dessutom läsa på löpsedlarna om ”Mardrömsforskningen från Lund”. Forskarna hade visat att även den högt fruktade vinterkräksjukan kunde spridas via luft. Därmed sällade sig vinterkräksjukeviruset till alla de förkylnings- och influensavirus som överlever i vår luft, i väntan på att invadera nästa människokropp.

Mögel och andra olika allergiframkallande ämnen i luften påverkar också vår hälsa. Symtomen kan variera från lätt irritation i ögonen till astmaattacker. I dessa fall beror det på att ämnena andas in och sparkar igång vårt immunförsvar, som reagerar emot något som inte är naturligt för kroppen.

Tusentals svenskar dör i förtid

Hösten 2018 presenterades en uppmärksammad rapport från Umeå universitet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Den visade att cirka 7 600 svenskar dör i förtid på grund av förorenad luft. Dubbelt så många som förväntat. Även i Sverige, som brukar ligga bra till i internationella jämförelser, visas alltså alarmerande siffror.

Att luften som vi andas, själva förutsättningen för vår existens, samtidigt dödar i förtid är naturligtvis ingen rolig läsning. I det här fallet handlar det om alla de små olika partiklar som skapas genom vårt moderna sätt att leva, och som finns i luften i varierande grad. Ju mindre partikelstorlek, desto värre. Partiklar som är större än en tiondels millimeter fångas upp av våra flimmerhår i luftvägarna, och transporteras bort. Det är de riktigt riktigt små partiklarna – de som kan smita förbi kroppens skyddsmekanismer – som ställer till med störst osynlig skada i lungor och luftvägar liksom i hjärta och blodkärl.

Partiklar gör att vi blir sjuka

Olika partiklar orsakar olika sjukdomar. Slitagepartiklar förvärrar till exempel ofta astma, medan förbränningsgenererade partiklar har ett tydligare samband till hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns även kopplingar mellan luftföroreningspartiklar och diabetes, fertilitet, demens och psykiska sjukdomar. Ett särskilt bekymmer när det gäller exponeringen för partiklar är att det inte verkar finnas något tröskelvärde där risken för ohälsa ökar. Man kan se negativa effekter även vid väldigt låga halter.

Det finns mängder av fler oönskade ämnen i luften som kan göra oss sjuka. Men låt oss avsluta med några sista otrevliga exempel – kolväten från bränslen och avgaser. Kolväten är i sig cancerframkallande, men de kan även bilda marknära ozon under inverkan av solljus.

Ozon är ett ämne som vi bör undvika. Det ozon som finns högt upp i atmosfären är visserligen av godo, det skyddar mot skadlig UV-strålning. Men ozon i vår närmiljö irriterar andningsvägarna och kan ge nedsatt lungfunktion, symptom och besvär från luftvägarna, ökad känslighet för irriterande ämnen och inflammatoriska effekter. I höga koncentrationer ger ozon även upphov till vävnadsskador.

Barn behöver bättre inomhusluft

När det gäller utomhusluften finns ett EU-baserat regelverk där Naturvårdsverket ansvarar...

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...

Joniserad luft mot depression

Höga koncentrationer av negativa joner får vinterdeprimerade att må bättre.

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet...