Joniserad luft mot depression

Höga koncentrationer av negativa joner får vinterdeprimerade att må bättre.

Det finns massor av människor som kan berätta sina egna unika historier om hur joniserad inomhusluft har fått dem att må bättre. Och faktum är att tillräckligt höga koncentrationer av negativa luftjoner kan användas som en behandlingsmetod mot depression. Forskarna vet fortfarande inte riktigt exakt hur det fungerar, men att högdensitetsjonisering kan minska depressionsbesvär är bevisat i flera vetenskapliga studier.

Några av studierna har tittat närmare på individer med vinterdepression. Resultatet visar att behandling med höga koncentrationer av negativa joner i hemmet under 30-60 minuter under cirka 20 dagar gör att majoriteten av de deprimerade personerna mår bättre. När jonbehandlingen avslutades blev personerna sämre igen. Liknande goda resultat har påvisats när forskarna använde negativa luftjoner för att behandla kronisk depression.

Den goda påverkan som joniserad luft har vid depression är i samma storleksordning som de effekter som uppnås med antidepressiv läkemedelsbehandling. Forskarna konstaterar dock att det krävs ganska höga koncentrationer av negativa luftmolekyler, för att nå den goda effekten.

Vill du läsa mer? Här är länkar till ett par av de mest intressanta studierna. Båda är placebokontrollerade, vilket är ett krav för att forskningsresultat ska vara riktigt pålitliga:

Bowers B. et al. Controlled trial evaluation of exposure duration to negative air ions for the treatment of seasonal affective disorder. Psychiatry Research 259 (2018) 7–14.

Goel N. et al. Bright light, negative air ions and auditory stimuli produce rapid mood changes in a student population: a placebo-controlled study. Psychological Medicine, 2006, 36, 1253–1263.

Hur kan luften som vi andas göra oss sjuka?

Vad är det i luften som kan göra oss sjuka? Den frågan har många svar. Från det självklara...

Barn behöver bättre inomhusluft

När det gäller utomhusluften finns ett EU-baserat regelverk där Naturvårdsverket ansvarar...

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...

Vad upplever vi som bra luft?

Ofta är temperaturen i våra bostäder och lokaler för hög. Genom att sänka den skulle vi...

Läs mer:
Joniseringens historia