Kontor, offentlig miljö och köpcentra

Gör vår gemensamma inomhusluft fräschare med hjälp av jonisering.

Där många människor kommer och går, där våra barn vistas på dagarna, där vi jobbar och där våra gamla måste bo på ålderns höst. Är det inte i dessa miljöer som vi borde sträva efter den allra bästa inomhusluften?

Ändå är det ett faktum att luftkvaliteten ofta är dålig på till exempel skolor, förskolor, kontor, affärer, flygplatser och äldreboenden. Det är inte alls konstigt att det sprids mycket oönskade ämnen där många människor vistas och rör sig. Verksamheten kan vara nedsmutsande i sig, det är svårt att städa på ett effektivt sätt, folk nyser och sprider virus och ventilationssystemen är svåra att få optimala eftersom hänsyn måste tas till allt från luftfuktighet till energikostnader. Med ett joniserat tilluftssystem renas lokalerna, luften känns friskare, effektiviteten på arbetsplatserna ökar, koncentrationen i skolorna blir bättre och energikostnaderna sjunker.

Kontakta oss för mer information om hur jonisering kan hjälpa just din verksamhet.

Läs mer om våra produkter här.

Reningsverk och soprum

Motverka lukt och dålig luft i reningsverk och soprum med hjälp av jonisering.

Sjukhus, veterinärkliniker och livsmedel

Förhindra spridning av bakterier och virus med hjälp av jonisering.

Verkstäder och industri

Rena effektivt industrilokalernas utmanande luft med jonisering.

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.