Luft och ventilation enligt Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket skriver bland annat att bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar som farliga ämnen, fukt och dålig lukt. Ventilation innebär luftväxling och innebär att förorenad luft byts ut mot frisk uteluft.

Med ventilation kan man också mena systemen som ger luftväxling. Dessa system styr hur luften tillförs och sprids i lokalen. En bra ventilation minskar halten av föroreningar i luften, men den kan inte ta bort allt.

Arbetsmiljöverket säger också att för att uppnå en bra allmänventilation behövs en viss storlek på luftflödet, alltså den mängd uteluft som tillförs lokalen. Det är också viktigt att den luft som tillförs i ett rum, den så kallade tilluften, är ren. Tilluften ska tillföras de delar av lokalerna där personer vistas, utan att besvärande drag uppstår.

Läs hela texten från Arbetsmiljöverket om luft och ventilation här

Naturvårdsverkets statistik om luft

Varje år sammanställer Naturvårdsverket data över Sveriges utsläpp av luftföroreningar och...

Sveriges miljömål

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande...

Luftkvaliteten mäts regelbundet

Luftkvaliteten i Sverige övervakas regelbundet. Därför vet vi att luftkvaliteten ser olika ut...

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.