Luftföroreningar ökar brottslighet

Att luftföroreningar påverkar vår fysiska hälsa är knappast någon nyhet. Men nu oroas allt fler forskare över att dålig luft även tycks påverka tankeförmåga och impulskontroll. Undersökningarna visar tydliga kopplingar mellan förorenad luft och mänskligt omdöme, såväl inom produktivitet som grov kriminalitet.

Forskningen är relativt ny, men den är alarmerande. Upptäckterna har fått allt fler internationella forskare att varna för att luftföroreningarnas skador är värre än vad vi tidigare har förstått. Förutom att drabba våra kroppar rent fysiskt blir våra hjärnor påverkade, vilket inverkar på vårt beteende. Dålig luft leder till att vi tänker sämre, och att vi till och med riskerar att förlora vår impulskontroll.

Påverkar hjärnan

Redan 2011 kunde engelsk forskning slå fast att studenter presterade sämre under de dagar som luft föroreningarna var som värst. Sedan dess har flera andra undersökningsresultat påvisat liknande samband mellan smutsig luft och dålig produktivitet.
Men nyare forskning tyder på att det är värre än så. Luftföroreningar ökar inte bara risken för att vi människor blir tröga i våra tankar, vi blir även mer benägna att begå brott. Studier från både England och i USA har funnit samband med höga luftföroreningar och kriminalitet, i allt ifrån snatterier till mer grova brott, som våldtäkt och mord.

Forskningsresultaten må låta både otäcka och märkliga, men det är å andra sidan kanske inte så konstigt att främmande ämnen som påverkar vår fysiska hälsa negativt även drabbar vår hjärna och därmed, i förlängningen, våra tankar och vår moral. Forskarna har en rad olika teorier om hur det hela hänger ihop. Att dålig luft irriterar våra luftvägar och ger oss huvudvärk kan i sig minska koncentrationsförmåga och impulskontroll. Men dessutom kan främmande partiklar som vi andas in förstöra hela nervsystemets förmåga att kommunicera med hjärnan, kanske på grund av syrebrist eller inflammation.

Bör tas på allvar

Oavsett förklaring så menar forskarna att vi måste ta problemen på allvar. Vissa går till och med så långt att de menar att människor bör hålla sig inomhus de dagar som luften är som sämst utomhus. Men då gäller det å andra sidan att inomhusluften håller bättre standard än utomhusluften. Annars är det inte mycket vinst att hämta. Och tyvärr så finns det många inomhusmiljöer där luften till och med är sämre än utomhusluften. Täta hus kan skapa fukt och mögel, och det finns mängder av potentiellt skadliga kemikalier både i våra hem och på våra arbetsplatser. Textilier, hygienprodukter, plastkablar, elektronik… listan kan göas lång när det gäller material som frigör partiklar som sprids i luften och vidare ner i våra lungor. Aktuell amerikansk forskning har till exempel visat att vanlig matlagning tillfälligt kan skapa föroreningsnivåer som är tio gånger så höga som de som observerats utomhus.

Så vad ska vi då göra för att skydda våra kroppar och hjärnor från alla skadliga ämnen som vårt moderna sätt att leva ger upphov till? Till skillnad från utomhusluften är inomhusluften, där vi dessutom tillbringar 90 procent av vår tid, relativt dåligt studerad. Men med ny joniseringsteknik vet vi att vi kan skapa rena inomhusmiljöer där det både är lättare att andas och att arbeta. I ljuset av den nya forskningen kanske den också gör oss till mer laglydiga och vänliga samhällsmedborgare.

Läs mer om forskningen på:
http://www.bbc.com/future/story/20190415-how-air-pollution-is-doing-more-than-killing-us

https://www.newyorker.com/magazine/2019/04/08/the-hidden-air-pollution-in-our-homes