Måste det lukta illa i soprum?

Källsorteringen i moderna soprum sparar energi och naturresurser. Vi hanterar vårt avfall mycket bättre idag jämfört med forna tiders sopnedkast och soptunnor. Samtidigt skapas ett annat problem. Lukten.

Många av oss vistas ganska lång tid tillsammans med våra sopor. Inte minst när soporna ska källsorteras i ett soprum. Och en del av avfallet hinner sprida en riktigt otäck odör omkring sig innan det är dags för tömning av de olika källsorteringskärlen, särskilt under den varmare delen av året. Dålig lukt i ett soprum är inte bara obehagligt, för känsliga personer kan det också utlösa fysiska problem som astmaproblem, allergi och huvudvärk.

Dålig lukt – vad är det?

Men vad är det egentligen som luktar? Det som vi kallar lukt är hjärnans reaktion på en massa små molekyler, som avges ifrån olika ämnen. Vi drar in de olika molekylerna i näsan, där de binder sig till speciella sinnesceller. Sinnescellerna skickar signaler upp till hjärnan via nervsystemet, och hjärnan skickar tillbaka impulser som bestämmer om vi uppfattar dofter som behagliga eller äckliga.

Luktsinnet har varit extremt viktigt för människans överlevnad. Obehagliga lukter drar igång ett reflexmässigt alarmsystem, och hindrar oss ifrån att till exempel äta rutten mat. Tyvärr fungerar inte skyddssystemet fullt ut, eftersom det även finns giftiga kemikalier som är luktlösa, och till och med sådana som vi tycker luktar gott.

Att kyla soprum som hanterar organisk avfallsförvaring har tidigare varit ett måste, men sedan år 2009 finns det inte längre några myndighetskrav på att använda kyla. Kylaggregat är kostsamma investeringar som också medför höga underhålls- och energikostnader.

En bättre ventilation kan minska lukt i soprum, men ofta medför det att odören istället sprids till intilliggande lokaler och/eller utomhusmiljön. Dessutom kan luftfuktigheten i soprummen öka, vilket gör att både mögel och bakterier frodas.

Fräscha soprum med jonisering

Forskningsstudier har visat att själva molekylstrukturerna har stor betydelse för hur vi upplever olika lukter. Ruttna ägg toppar listan på vidrigaste stanker. På kemi-språk betyder ”Ruttet-ägg-lukt” att det handlar om merkaptaner, organiska svavelföreningar, som sökt sig in i näsan. Gammalt kött är också en lukt som kan golva de flesta. Kadaverlukt beror på att en illaluktande diamin uppstår av bakteriell dekarboxylering av lysin. Jäsning bildar N-butanol, rutten fisk stinker av pyridin… De kemiska beteckningarna kan rabblas upp i oändlighet, men poängen är den här: lukt handlar bara om kemi och molekylära strukturer. Därmed kan också dålig lukt försvinna snabbt, om man förstör luftmolekylernas struktur.

Jonisering av luften bryter effektivt ner oönskade luktmolekyler, och med en modern joniseringsutrustning skapas fräscha soprum utan oönskade bieffekter eller negativa hälsorisker.

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...

Hur kan luften som vi andas göra oss sjuka?

Vad är det i luften som kan göra oss sjuka? Den frågan har många svar. Från det självklara...

Joniseringens historia

Albert Einstein misstänkte redan vid sekelskiftet att det inte var ozon som gjorde hans...

Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet...