Om EKOion

EKOion har utvecklat joniseringsutrustning som på ett effektivt sätt joniserar inomhusluft utan att tillföra ozon.

Med våra produkter kan du må bättre samtidigt som energikostnaderna sänks. Detta då behovet av överventilering minskar. Inomhusluften blir renare än utomhusluften och behöver då såklart inte bytas ut lika ofta för att rena, kyla eller värma lokalen.

Hur kan du och ditt företag få ett bättre inomhusklimat?

Kontakta oss så berättar vi mer.