Reningsverk och soprum

Motverka lukt och dålig luft i reningsverk och soprum med hjälp av jonisering.

De som arbetar för en bättre miljö på våra reningsverk arbetar inte alltid i den bästa arbetsmiljön själva.

Att andas in luftföroreningar och mikroorganismer från avloppsvatten och slam eller farliga gaser innebär hälsorisker. Dessutom uppstår ofta dålig lukt som blir ett påfrestande inslag på jobbet, arbetsdag efter arbetsdag. Dålig lukt har också blivit ett växande problem i våra soprum. I takt med en allt bättre källsortering vistas vi också allt längre bland våra sopor, och avfallet hinner ibland bli både stinkande och otrevligt för allergiker innan kärlen töms. Det är lite ironiskt att goda insatser för naturen och den omgivande miljön skapar problem i den egna inomhusmiljön. Men det behöver inte vara så. Med hjälp av jonisering kan luften i såväl reningsverk som soprum effektivt renas från ovälkomna lukter och hälsovådliga ämnen.

Kontakta oss för mer information om hur jonisering kan hjälpa just din verksamhet.

Läs mer om våra produkter här.

Kontor, offentlig miljö och köpcentra

Gör vår gemensamma inomhusluft fräschare med hjälp av jonisering.

Sjukhus, veterinärkliniker och livsmedel

Förhindra spridning av bakterier och virus med hjälp av jonisering.

Verkstäder och industri

Rena effektivt industrilokalernas utmanande luft med jonisering.

Måste det lukta illa i soprum?

Källsorteringen i moderna soprum sparar energi och naturresurser. Vi hanterar vårt avfall...