Sjukhus, veterinärkliniker och livsmedel

Förhindra spridning av bakterier och virus med hjälp av jonisering.

I lokaler där sjuka människor vårdas, liksom i lokaler där vår mat produceras, är det självklart oerhört viktigt att motverka tillväxt av bakterier, virus och mögel.

Samtidigt är det riskmiljöer där många olika mikroorganismer förekommer och snabbt kan spridas om man är oförsiktig. En god hygien och antiseptiska medel är inte alltid tillräckligt. Mikroorganismer har en förmåga att bli resistenta mot kemiska preparat och desinfektionsmedel. Genom att jonisera luften oskadliggörs mikroorganismerna på ett effektivt sätt. På sjukhusen hindras spridning av bakterier och virus så att människor slipper att riskera att bli smittade av andra. Smittorisken minskar också på veterinärkliniker, i stall och i andra djurhållningslokaler, där även problem med damm försvinner. Livsmedelsproducenter riskerar inte bakterietillväxt i produkterna, vilket annars kan vara både hälsovådligt och försämra hållbarheten.

Kontakta oss för mer information om hur jonisering kan hjälpa just din verksamhet.

Läs mer om våra produkter här.

Kontor, offentlig miljö och köpcentra

Gör vår gemensamma inomhusluft fräschare med hjälp av jonisering.

Reningsverk och soprum

Motverka lukt och dålig luft i reningsverk och soprum med hjälp av jonisering.

Verkstäder och industri

Rena effektivt industrilokalernas utmanande luft med jonisering.

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.