Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.

Luften är densamma som vi haft på jorden i alla tider, och den har inte försämrats. Luften förorenas däremot av olika ämnen och partiklar som organiska gaser, bakterier, svavelföreningar med mera.

Naturen har dock sin egen metod för jonisering – alltså att rena luften från föroreningar. När solstrålarna passerar genom atmosfären joniserar de syret i luften och då ändras antalet elektroner i syrets yttersta skal. Men vad innebär det egentligen? Jo, att det bildas syrejoner som slår sig samman och bildar stora syreklungor. När klungorna kommer i kontakt med föroreningarna i luften reagerar de med dessa och föroreningarna ombildas eller bryts ner.

EKOions joniseringsutrustning härmar naturen genom att framställa syreklungor på ett naturligt sätt och renar luften från främmande ämnen och partiklar, neutraliserar lukter och odörer samt gör luften frisk.

EKOions produkter är anpassade efter de värden som finns i bergs- och fjällmiljö och kan därför öka välbefinnandet på kontoret, i verkstaden, på sjukhus, i skolan, på reningsverket och andra miljöer där många människor vistas eller där luften behöver renas.

Kontakta oss på EKOion så berättar vi mer.

Fakta
En bieffekt av tidigare generationers joniseringsutrustning var att de skapade ozon som en biprodukt. Nu har vi lärt oss att producera joniseringsutrustning som inte skapar något ozon.