Vad upplever vi som bra luft?

Ofta är temperaturen i våra bostäder och lokaler för hög. Genom att sänka den skulle vi automatiskt få en högre luftfuktighet.

Det vi upplever som bra luft och ventilation handlar inte bara om att vi har fört bort dålig luft och ersatt den med ren luft till rätt omsättningshastighet. Upplevelsen beror även på vilken luftfuktighet det är och vilka luftföroreningar som släpps in eller bildas i lokalerna vi vistas i.

Så ökar luftfuktigheten

Det har blivit allt vanligare att vi upplever att luften är för torr och börjar använda luftfuktare. När det egentligen kan handla om att temperaturen i våra bostäder eller lokaler är för hög, och att en sänkning av temperaturen automatiskt skulle ge en högre luftfuktighet.

Luftföroreningar både ute och inne

Det är inte bara bilavgaser, pollen med mera som förorenar vår utomhusluft och följer med in till våra arbetsplatser och bostäder. Utan även inomhusmaterial som mattor, färg och byggmaterial avger emissioner som är skadliga för oss. För att inte tala om möbler, hushållsmaskiner och vi människor själva. Om inomhusluften innehåller föroreningar andas vi in dessa och de kan påverka vår hälsa.

Här kan du läsa mer om vad som är bra inomhusluft.

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen?...

Barn behöver bättre inomhusluft

När det gäller utomhusluften finns ett EU-baserat regelverk där Naturvårdsverket ansvarar...

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...

Hur kan luften som vi andas göra oss sjuka?

Vad är det i luften som kan göra oss sjuka? Den frågan har många svar. Från det självklara...