Renare luft med jonisering

Med jonisering renas luften inomhus på samma sätt som naturen renar utomhusluften. Resultatet – en renande inandning.

När vi tillför energi till luften sätter vi fart på en massa elektroner som flyttar sig och bildar syrejoner. Att bilda syrejoner på teknisk väg är något som människan har härmat från naturens eget sätt att rena luften. Syreklungorna som bildas vid jonisering har bevisat positiva hälsoeffekter. De oskadliggör en mängd olika partiklar, allergiframkallande ämnen, virus och bakterier, samtidigt som de bryter ner ämnen som ger dålig lukt.

Genom att tillföra syrejoner som bildar syreklungor får vi alltså inte bara ren, utan kanske framför allt renande luft. Luften inomhus renas på samma sätt som i naturen. I joniserade lokaler är partikelhalterna ofta lägre och renare än i utomhusluften, speciellt i städerna.

Olika byggnader och verksamheter kan ha problem med dålig lukt och dålig luft, med föroreningar som följd – så kallade sjuka hus. Då är jonisering ett extra bra alternativ.

Olika användningsområden

Det finns många praktiska användningsområden för användning av jonisering som luftrenare. Och det finns nog egentligen inga lokaler eller fastigheter där man inte skulle vilja ha renande luft.

Här kan du se några exempel på verksamheter som mår bra av syrejonisering.