Ventilationsutmaningen i offentlig miljö

Vi människor är skapade att leva utomhus, men spenderar oändligt mycket mer tid inomhus. Ofta i ett ganska bedrövligt luftklimat.

Det är en stor utmaning för ventilationssystemen att få till bra inomhusluft i offentliga miljöer utan att det blir för kallt eller dyrt. Men det är oändligt viktigt. Kan man inte andas ordentligt vill man inte vistas i en lokal, hur snygg den än är.


Jonisering kan lösa de vanligaste problemen

Vanliga klagomål på luften i offentliga miljöer är att den är torr, instängd och dålig. Dessa klagomål betyder alltför ofta att ventilationen är för dålig. Men att öka ventilationen betyder oftast ännu torrare luft på vintern, och med ännu högre energikostnader som följd.

Att sänka ventilationen leder såklart till andra problem. De flesta ventilationssystem filtrerar luften innan den blåses in i lokalerna. Luftkvaliteten vid inblåsningsdonet är inte speciellt dålig – den är i alla fall bättre än utomhusluften. Men vad händer sedan? Ventilationseffektiviteten är ofta inte mer än 60–70 procent. Vintertid är inblåsningsluften extremt torr och vi blir heller inte av med de partiklar, gaser och emissioner som bildas inne i lokalerna.

Luftrening med hjälp av jonisering förbättrar effektivt inomhusmiljön i offentliga lokaler, där så många människor vistas och rör sig. Jonisering renar luften med naturens egen metod, och erbjuder våra lungor en luftkvalitet som vi människor är skapta för att andas även då vi är inomhus.

Effektivare arbetsplatser med bra inomhusklimat

Inomhusklimatet på våra arbetsplatser påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö...

Barn behöver bättre inomhusluft

När det gäller utomhusluften finns ett EU-baserat regelverk där Naturvårdsverket ansvarar...

Viktigt med bra inomhusluft

Du vet väl att en vuxen människa andas ungefär 25 kilo eller 20 000 liter luft om dagen?...

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.