Verkstäder och industri

Rena effektivt industrilokalernas utmanande luft med jonisering.

Även om utmaningarna kring inomhusluften ser olika ut för olika branscher så är flyktiga kolväten ett gemensamt problem för många verksamheter.

Målerier, kemisk industri, plastindustri, verkstadsindustri, storkök och läkemedelsindustri. Det är bara några exempel där processerna innebär utsläpp av flyktiga organiska föreningar, VOC. Redan i låga halter uppstår en obehaglig lukt, och irritation i ögon och luftvägar. Trötthet, illamående och koncentrationsstörningar kan också förekomma. Liksom många andra kolväten kan VOC vara giftiga och öka risken för cancer vid exponering för riktigt höga halter. Med joniseringsaggregat renas luften effektivt från VOC och andra kolväten. Samtidigt slipper medarbetarna att andas in damm och andra partiklar. En friskare och luktfri arbetsmiljö, som ger välbefinnande under hela arbetsdagen.

Kontakta oss för mer information om hur jonisering kan hjälpa just din verksamhet.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets Vägledning om utsläpp av organiska lösningsmedel (VOC)

Läs mer om våra produkter här.

Kontor, offentlig miljö och köpcentra

Gör vår gemensamma inomhusluft fräschare med hjälp av jonisering.

Sjukhus, veterinärkliniker och livsmedel

Förhindra spridning av bakterier och virus med hjälp av jonisering.

Reningsverk och soprum

Motverka lukt och dålig luft i reningsverk och soprum med hjälp av jonisering.

Så sker jonisering

EKOions produkter härmar naturens egen metod för jonisering.