Just nu arbetar EKOion med utvecklingen av en ny smart joniseringsprodukt for hemmabruk.
Håll utkik här på vår hemsida!

Våra produkter inom ZERO-segmentet används med fördel i miljöer där en naturlig jontäthet önskas. Det är framförallt i allmänna och offentliga lokaler där personer vistas under längre tid, som i kontor, skolor, förskolor, butiker eller sjukhus. Dessa lokaler gynnas särskilt mycket då det har bevisats att ren luft motverkar sjukdomar, depressioner och höjer arbetsmoralen. Med naturlig jontäthet menas att antalet negativa oxider (syrejoner), är likvärdiga naturens dimensionering av joner, det vill säga 800–1000 jon/cm2. Med våra ZERO-produkter kan man förvänta sig cirka 0–15 ppb* O3-molekyler. Gränsvärdet i ovan nämnda lokaler är 100 ppb.

Utehalterna i en svensk storstad normalt ligger mellan 10–40ppb O3.

Luften just nu i Göteborg

Notera att värdena i länken är redovisade i microgram/m3. För att översätta till ppb delas värdet med 2,15.

Våra produkter inom LOW-segmentet används i miljöer där ett överskott av oxider (syrejoner) är att föredra. Det kan vara i utrymmen som är mer förorenade, som luktar kraftigare, är mögelangripna eller i lokaler där man endast vistas tillfälligt. O3-gränsvärdet i dessa typer av lokaler är 300 ppb och från våra LOW-produkter kan man förvänta sig upp till 40 ppb* O3. Även OUT-produkterna kan användas vid sanering av lokaler eller lägenheter som av någon anledning luktar kraftigt eller har ett temporärt överskott av partiklar.

Våra produkter inom OUT-segmentet används i miljöer där ett överskott av oxider (syrejoner) är att föredra. Det är framförallt i utrymmen där lukterna är mycket besvärande eller där lokalen har problem med mycket partiklar. Exempel på sådana lokaler är reningsverk, pumpgropar, biogasanläggningar eller andra typer av förmultningsanläggningar. Gemensamt för dessa lokaler är att man endast vistas där tillfälligt. O3-gränsvärdet för denna typ av lokaler är 300 ppb och från våra OUT-produkter kan man förvänta sig upp till 70 ppb* O3.

OUT-produkterna går också mycket bra att använda för att rena frånluft, avluft eller avloppsluftare innan lukterna släpps ut i det fria, helt enkelt för att minska odören på utsidan.

* Gemensamt för alla joniseringsprodukter ovan är att det inte är möjligt att i labmiljö mäta O3. O3 molekylerna förbrukar sig själva när de kommer i kontakt med partiklar och gaser, detta går inte att återskapa i labmiljö utan måste alltid mätas på plats.