Motverka lukt och dålig luft i reningsverk och soprum med hjälp av jonisering.
De som arbetar för en bättre miljö på våra reningsverk arbetar inte alltid i den bästa arbetsmiljön själva. Att andas in luftföroreningar och mikroorganismer från avloppsvatten och slam eller farliga gaser innebär hälsorisker. Dessutom uppstår ofta dålig lukt som blir ett påfrestande inslag på jobbet, arbetsdag efter arbetsdag.
Dålig lukt har också blivit ett växande problem i våra soprum. I takt med en allt bättre källsortering vistas vi också allt längre bland våra sopor, och avfallet hinner ibland bli både stinkande och otrevligt för allergiker innan kärlen töms.
Det är lite ironiskt att goda insatser för naturen och den omgivande miljön skapar problem i den egna inomhusmiljön. Men det behöver inte vara så. Med hjälp av jonisering kan luften i såväl reningsverk som soprum effektivt renas från ovälkomna lukter och hälsovådliga ämnen.
Kontakta oss för mer information om hur jonisering kan hjälpa just din verksamhet.
Vill du veta mer om hur jonisering kan hjälpa din verksamhet?
Kontakta oss
Aggregat 2-E-V

2-E-V-aggregatet är utvecklat för utrymmen med mycket krävande förhållanden, i och vid bl.a. avloppspumpstationer och pumpgropar. Den gör så att lukter, svavelväte, och andra organiska gaser och föroreningar, i och utanför byggnaden minimeras efter installationen, vilket också förhindrar korrosion på elektronisk utrustning inomhus.


Aggregat för sop- och avfallsrum 1-D-V

EKOion modell 1-D-V är ett joniseringsaggregat med fläkt och filter avsett för soprum, kylrum och förvaringsplatser för produkter som kräver mycket rena rum med avseende på bakterier, partiklar och organiska gaser.


Litet aggregat för sop- och avfallsrum

Joniseringsaggregat med fläkt och filter avsett för soprum, kylrum och förvaringsplatser för produkter som kräver mycket rena rum med avseende på bakterier, partiklar och organiska gaser.


Joniseringsrör

Rekommenderas ihop med EKOions produkter med spänningsaggregat 12w samt 25w.

Joniseringsrör finns i storlekarna 100mm, 250mm, 350 och 520mm

Joniseringsrörets drifttid är ca: 8500tim (ca 1år). Passar i alla joniseringsaggregat med M5 gänga i sockeln eller med mutterlåsning.


Transformator för joniseringsrör

Transformator för EKOion:s joniseringsrör, passar rör C-F.

Transformatorer finns med 12W och 25W effekt.