Rena effektivt industrilokalernas utmanande luft med jonisering.
Även om utmaningarna kring inomhusluften ser olika ut för olika branscher så är flyktiga kolväten ett gemensamt problem för många verksamheter.
Målerier, kemisk industri, plastindustri, verkstadsindustri, storkök och läkemedelsindustri. Det är bara några exempel där processerna innebär utsläpp av flyktiga organiska föreningar, VOC. Redan i låga halter uppstår en obehaglig lukt, och irritation i ögon och luftvägar. Trötthet, illamående och koncentrationsstörningar kan också förekomma. Liksom många andra kolväten kan VOC vara giftiga och öka risken för cancer vid exponering för riktigt höga halter.
Med joniseringsaggregat renas luften effektivt från VOC och andra kolväten. Samtidigt slipper medarbetarna att andas in damm och andra partiklar. En friskare och luktfri arbetsmiljö, som ger välbefinnande under hela arbetsdagen.
Kontakta oss för mer information om hur jonisering kan hjälpa just din verksamhet.
Vill du veta mer om hur jonisering kan hjälpa din verksamhet?
Kontakta oss
Sadel stor

Sadel stor, är ett joniseringsaggregat som är avsett för inbyggnad i olika tilluftsaggregat eller tilluftskanaler där luftförbättring önskas.

Innehåller:

  • 2st transformatorer 12W eller 25W
  • 1st tryckvakt
  • 2st platser för joniseringsrör


Sadel liten

Sadel liten, är ett joniseringsaggregat som är avsett för inbyggnad i olika tilluftsaggregat eller tilluftskanaler där luftförbättring önskas.

Innehåller:

  • 1st transformator 12W eller 25W
  • 1st tryckvakt
  • 1st plats för joniseringsrör


Aggregat för sop- och avfallsrum 1-D-V

EKOion modell 1-D-V är ett joniseringsaggregat med fläkt och filter avsett för soprum, kylrum och förvaringsplatser för produkter som kräver mycket rena rum med avseende på bakterier, partiklar och organiska gaser.


Litet aggregat för sop- och avfallsrum

Joniseringsaggregat med fläkt och filter avsett för soprum, kylrum och förvaringsplatser för produkter som kräver mycket rena rum med avseende på bakterier, partiklar och organiska gaser.


Joniseringsrör

Rekommenderas ihop med EKOions produkter med spänningsaggregat 12w samt 25w.

Joniseringsrör finns i storlekarna 100mm, 250mm, 350 och 520mm

Joniseringsrörets drifttid är ca: 8500tim (ca 1år). Passar i alla joniseringsaggregat med M5 gänga i sockeln eller med mutterlåsning.


Transformator för joniseringsrör

Transformator för EKOion:s joniseringsrör, passar rör C-F.

Transformatorer finns med 12W och 25W effekt.